این سامانه جهت دریافت درخواست‌های اخذ حمایت بنیاد ملی نخبگان به منظور عضویت در هیأت علمی مؤسسات علمی و پژوهشی کشور ایجاد شده است. افراد واجدالشرایط (مطابق آیین‌نامه مرحوم کاظمی آشتیانی) می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه و تکمیل سوابق آموزشی و پژوهشی خود، درخواست خود را ثبت نهایی نمایند. این درخواست‌ها توسط کارگروههای تخصصی در هیئت اجرایی جذب نخبگان بررسی و نتیجه آن به متقاضی اعلام می‌گردد.

خاطر نشان میسازد، اخذ حمایت بنیاد به منزله جذب قطعی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نمیباشد و افراد مورد حمایت صرفاً از مزایای پیش بینی شده به منظور تسریع و تسهیل فرایند جذب برخوردار خواهند شد.

ثبت نام قبل از بهمن 96

ثبت نام در بهمن 96 به بعد

ویژه متقاضیانی که تا کنون در سامانه جذب بنیاد ثبت نام نکرده اند و مدارک رزومه خود را آپلود نکرده اند