نکات مهم:

  • 1 کد ملی، نام کاربری شما خواهد بود.
  • 2 اولین راه ارتباطی دبیرخانه با متقاضیان پست الکترونیک و شماره تلفن همراه می باشد، خواهشمندیم دقت لازم را در ورود اطلاعات بنمایید.

فرم ثبت نام در سامانه


ثبت نام در سامانه جذب به منزله قبول کلیه قوانین جذب بنیاد نخبگان می باشد