متقاضی محترم:
سامانه جذب بنیاد به منظور بروزرسانی تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج است.
خاطر نشان می سازد، درخواست های ثبت شده در زمستان جاری در اردیبهشت 1397 مورد ارزیابی قرار میگیرد.
مخصوص متقاضیان جذب هیات علمی
نام کاربری:
رمز عبور:
ارتباط با ما
پست الکترونیک: ijazb@bmn.ir
سامانه جذب: (021)63478544
پیگیری وضعیت: (021)63478543
توجه:
ثبت نام در این سامانه جهت ثبت درخواست برخورداری از تسهیلات جذب به عنوان هیات علمی در مراکز آموزش عالی و دانشگاه های کشور می باشد.
اخذ حمایت بنیاد جهت جذب به عنوان هیات علمی به منزله جذب قطعی در هیچ موسسه آموزش عالی نمی باشد و افراد مورد حمایت صرفاً از مزایای پیش بینی شده بمنظور تسریع و تسهیل فرایند جذب برخوردار خواهند شد.